Der er ingen produkter under denne kategori


PERSONDATAPOLITIK
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig angående din ordre. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven. Oplysninger afgivet til 's hjemmeside videregives ikke til tredjemand, uden kundens samtykke.

KLAGE VIA ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere. ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klage-løsning). For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet. Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden. Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks.en italiensk virksomhed, der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål. Læs mere på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

COOKIES
På 's hjemmeside anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. Ved brug af hjemmesiden, accepteres derved cookies. Læs evt. mere om Cookies på: https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies